Dankdag, 28 november

  28 november 2018 00:00
 

Dankbaar kijken we terug naar de Dankdagmaaltijd.
Dankbaar voor de opkomst. Het is goed zo samen te
komen als gemeenteleden.
Dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers, zij zorgden
voor de stamppotten, de toetjes, de ontvangst, het
klaarzetten en opruimen van alles.
Dankbaar voor de fantastische opbrengst van de
collecte, die werd gehouden voor de onkosten.
Dankbaar voor het mooie bedrag van € 115,70 dat na
aftrek van de gemaakte kosten, via de penningmeester
geschonken kon worden aan het project Kerstpakketten
voor de minima. Dank U wel, Hemelse Vader voor zoveel goeds!
Rinus van der Voorden
Maja Janse

  • 26 mei 10:00
  • Br. H. Jager
  • 26 mei 18:30
  • Dhr. J. v/d Hoek

Kerkdienst gemist

ANBI