Bestuur

Bestuur Vrije Evangelische Gemeente

Een Vrije Evangelische Gemeente kent een zgn "platte structuur". Alle leden van de gemeente zijn gelijk. Allemaal zijn we dan ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Eenmaal per jaar hebben we een ledenvergadering waarin het voorgaande jaar wordt doorgenomen, waar voorstellen worden besproken en eventueel ambtsdragers worden gekozen.

Het dagelijkse bestuur van de gemeente wordt gevormd door een kerkenraad van ouderlingen, diakenen en predikant. De kerkenraad kent een Dagelijks Bestuur te weten voorzitter, penningmeester, secretaris en vice-voorzitter.

 

Predikant

Als predikant ben ik, Gerard van de Wetering, sinds 15 februari 2007 verbonden aan de VEG Goes. Dit is al de tweede maal dat ik werkzaam ben ik Zeeland want mijn loopbaan als predikant ving ik aan aan "den overkant" in de VEG Nieuwvliet ca. Tussentijds heb ik ook nog gestaan in de combinatie van VEG's te Wormerveer en Beverwijk. Mijn vrouw, twee van onze kinderen en ik wonen met veel plezier in Zeeland. Onze oudste woont op kamers vanwege studie. In de Bond van VEG's ben ik ook nog op een aantal terreinen actief o.a. als voorzitter van het tijdschrift Ons Orgaan en in de commissie preekconsenten. In mijn vrije tijd duik ik graag de tuin in, zoek ik graag naar fossielen op het strand en trap ik een balletje in de zaal met een stel vrienden. En ‘s zomers moet er uiteraard in Frankrijk gekampeerd worden.  

 

Commissie van beheer

Voor het onderhoud aan ons kerkgebouw, de technische installaties, tuin e.d. beschikken wij over een commissie van beheer. Deze functioneert als commissie onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De commissie is bereikbaar via het contactformulier, ook indien u vragen heeft over het gebruik van het gebouw.

 

Koster

Onze koster, mevrouw De Koning, is gastvrouw van onze gemeente en helpt bezoekers waar nodig. Zij zorgt ervoor dat alles voor de kerkdienst klaar staat, van de liederen op het bord tot het glaasje water voor de predikant en het koffieschenken na een bijzondere kerkdienst. Doordeweeks zorgt zij ervoor dat het kerkgebouw schoon is voor een volgende activiteit of kerkdienst. Tevens is zij verantwoordelijk voor het (intern) beheer van de agenda voor het gebouw.

  • 28 april 10:00
  • Ds. G.R.P. v/d Wetering
  • 28 april 18:30
  • Dhr. J. Verbruggen

Kerkdienst gemist

ANBI