Geschiedenis 

Vrije Evangelische Gemeente: wat betekent dat nu precies?

• Evangelisch betekent dat we als bron van ons geloof en functioneren de bijbel hebben. In onze gemeente kennen we geen vast omschreven geloofsbelijdenis. Wel zijn er landelijk de zgn Beginselen. Die fungeren meer als uitgangspunt dan als een vorm van geloofsbelijdenis.
• Vrije betekent dat we plaatselijk zelfstandig zijn. We hebben heel veel ruimte om zelf uit te maken hoe we plaatselijk willen functioneren en geloven.
• Gemeente: betekent dat we als gelovige mensen bij elkaar horen en ook voor elkaar verantwoordelijk willen zijn.

Oorsprong

De oorsprong van de gemeente ligt diep in de 19de eeuw. Ds H.J. Budding was één van de voormannen van een kerkelijke richting die we vandaag de dag als ‘reformatorisch’ aanduiden. Tijdens zijn predikantschap maakte hij een ommekeer mee waardoor hij veel ruimhartiger werd. Die ommekeer zorgde ook voor een nieuwe manier van gemeentezijn. Uit deze latere periode van zijn predikantschap komt de VEG Goes voort. Als officieel beginjaar van onze gemeente wordt 1852 aangehouden.

Bond Vrije Evangelische Gemeenten

De VEG Goes is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Daar horen zo’n 37 gemeenten bij. Landelijk maken we afspraken over onze gezamenlijke belangen als: predikantsopleiding, zending, rechtspositie, pensioenen ed. Tweemaal vergaderen de Bondsgemeenten. In het voorjaar is er een bezinnende vergadering, in het najaar altijd een besluitvormende vergadering. De Bond van VEG’s heeft een associatie-verdrag met de PKN kerken. Op velerlei gebied is er samenwerking (mogelijk) plaatselijk en landelijk.
Onze gemeente heeft een Bondscommissie die alle stukken doorneemt en adviseert aan de kerkenraad.

Predikanten

De gemeente is tot nu toe door 11 predikanten gediend. Dat zijn achtereenvolgens de predikanten H.J. Budding, K. Loggers, C. Siebenhar, G.W. van Leussen, M. van de Vis, J. Karelse, H. Raven, J. van Veen, N.M. Dijk, B. Hagen. De huidige predikant van de gemeente is ds G.R.P.van de Wetering. In de periode tussen ds Van de Wetering en ds Hagen heeft ds L. Lagendijk een korte tijd op freelance basis werkzaamheden verricht.

 

 

 

 

  • 28 april 10:00
  • Ds. G.R.P. v/d Wetering
  • 28 april 18:30
  • Dhr. J. Verbruggen

Kerkdienst gemist

ANBI