Muziek

Wij willen God grootmaken en eren in onze diensten. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van muziek.

We prijzen God door de muziek  heen in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld samen zingen met ondersteuning van het orgel of een band, luisterend naar een koor of al kijkend en luisterend naar een theatergroep. Hierin zijn we blij met alle talenten die God ons gegeven heeft zodat wij Hem kunnen dienen in alles wat we doen.

Close up saxofoon

  • 23 juni 10:00
  • ds. G.R.P. v/d Wetering
  • 23 juni 16:00
  • Tuindienst - vervallen

Kerkdienst gemist

ANBI