Pastoraat

Er zijn voor elkaar in goede en kwade dagen


Dat proberen we allereerst waar te maken als leden van de kerk naar elkaar toe. Elkaar zien staan, elkaar de helpende hand reiken, blij zijn op de mooie momenten, met elkaar bewogen zijn op die momenten dat ook dat nodig is.


Dat proberen we ook waar te maken door er mensen voor aan te stellen.
Deze mensen hebben een geheimhoudingsbelofte afgelegd en zijn bereid om u/jou ter zijde te staan, een luisterend oor te bieden, met u/jou een eindje op te trekken op de weg door het leven. Vanuit ons geloof in God staan we elkaar bij en zien we naar elkaar om. In pastorale gesprekken kan van alles ter sprake komen en worden gebracht: vragen rondom de zin van het leven, lijden, verdriet, gemis, angst, teleurstelling. Ook vragen over het geloof zelf kunnen uiteraard onderwerp van gesprek zijn.

Huisbezoek

De leden van de kerkenraad hebben ieder een eigen wijk waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen. Ze proberen door middel van contactbezoeken de gezinnen en mensen in hun wijk te leren kennen. Doorgaans gaat een lid van de kerkenraad samen met een pastorale bezoeker op weg. Zowel de leden van de kerkenraad als de pastorale bezoekers hebben een geheimhoudingsbelofte afgelegd. U kunt ook altijd contact zoeken met een lid van de kerkenraad als u iets wilt bespreken, ergens mee zit.

Predikant

Onze predikant is als professional werkzaam in onze gemeente. Hij is altijd bereid om met u en jou in gesprek te gaan. Bij ziekte, sterven, crisis, zoeken naar zin,  maar ook voor de heel gewone dingen van het leven wil hij praatpaal zijn, een luisterend oor, iemand die een poosje optrekt met u/jou. In principe is alles bespreekbaar. Vanuit de bijbel en het geloof in God zoekt hij met u naar wegen om te gaan. Maar mocht u/ je niet gelovig zijn dan is hij toch ook van harte bereid er te zijn voor u!


Klaagvrouw

Soms dan heb je behoefte aan iemand waarbij je je verhaal kwijt moet/kunt. De kerkenraad en predikant hebben hierbij de ondersteuning van een klaagvrouw. Zij heeft hiervoor een speciale pastorale opleiding genoten. Tevens heeft ook zij heeft belofte van geheimhouding afgelegd.

Via het contactformulier kunt u aangeven dat u en met wie u eventueel een pastoraal gesprek/contact wilt.

 

  • 23 juni 10:00
  • ds. G.R.P. v/d Wetering
  • 23 juni 16:00
  • Tuindienst - vervallen

Kerkdienst gemist

ANBI