Zorg voor elkaar

In onze gemeente proberen we in goede en minder goede tijden er te zijn voor elkaar. Dat betekent dat we meeleven met hen die het moeilijk hebben en dat we feestvieren met degene die iets te vieren heeft. Ook mensen, die om wat voor reden ook, wat extra aandacht nodig hebben proberen we die aandacht te geven.

Bloemendienst

Elke zondag staan er in onze kerk twee bossen bloemen. Die worden weggeschonken aan mensen die ziek zijn of aan hen die een hart onder de riem nodig hebben. De bloemen worden persoonlijk overhandigd door mensen uit de gemeente.

Aandachtsbriefje

Bij de beide uitgangen van het kerkgebouw liggen na de kerkdienst briefjes met daarop adressen van mensen die iets te vieren hebben, die ziek zijn of die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Deze briefjes mogen meegenomen worden naar huis. Dit aandachtsbriefje dient er toe dat we elkaar een kaartje/mailtje kunnen sturen.

Bezoekersgroep

Er is in onze gemeente een groepje mensen die regelmatig informele bezoeken aflegt bij oudere leden van onze gemeente. Eén van de kerkenraadsleden coördineert deze bezoeken. Mocht u dergelijk bezoek op prijs stellen dan kunt u zich hiervoor aanmelden!

Hulpdienst

Soms dan kun je wel een extra handje gebruiken. En niet altijd is er dan iemand uit je directe omgeving beschikbaar om dat extra handje hulp te bieden. Eén van de diakenen (zitten in de kerkenraad) probeert, wanneer er hulp gevraagd wordt, die hulp te organiseren.

  • 23 juni 10:00
  • ds. G.R.P. v/d Wetering
  • 23 juni 16:00
  • Tuindienst - vervallen

Kerkdienst gemist

ANBI